Høring – NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten

11. desember 2020

Høring av NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten

Legeforeningen takker for invitasjon til å gi innspill til Nærings- og fiskeridepartementets høring av Velferdstjenesteutvalgets utredning om private aktører i velferdsstaten. Utredningen har vært på høring i Legeforeningens organisasjonsledd, og foreliggende høringsuttalelse er vedtatt av Legeforeningens sentralstyre.

Velferdstjenesteutvalget har levert en omfattende utredning der de har undersøkt en rekke ulike velferdssektorer. Legeforeningens høringssvar er basert på kapitlene som omhandler primær- og spesialisthelsetjenesten.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Gisle Bruknapp | Samfunnspolitisk avdeling