Høring - NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler

28. februar 2020

Høringsfrist 03.05.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Sophia B. Eusébio Medisinsk fagavdeling