Høring – ny forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige, endring i forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon og endring i forskrift om gjennomføring av særreaksjonen forvaring

09. juni 2020

Legeforeningens høringssvar – ny forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige, endring i forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon og endring i forskrift om
gjennomføring av særreaksjonen forvaring

1 Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) sendte den 2. juni 2020 forslag om ny forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige, endring i forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon
og endring i forskrift om gjennomføring av særreaksjonen forvaring på høring. Høringsfristen var opprinnelig satt til 14. august 2020. Legeforeningen har fått utsatt frist til 27. august 2020 grunnet
behovet for intern forankring, jf. e-post fra JD av 1. juli 2020.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Anders Sondrup | Avdeling for jus og arbeidsliv