Høring - nytt utvalg for menneskerettigheter

25. januar 2020

Høringsfrist 01.03.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Bjørn Hoftvedt Medisinsk fagavdeling