Høring om forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester

01. september 2020

Høringsfrist 21.10.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD) har Legeforeningen mottatt høring om forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester. HOD foreslår å legger til et nytt punkt i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 første ledd.

 

HODs forslag innebærer at samarbeidsavtalene, som inngås mellom kommunen og det regionale helseforetak i helseregionen eller det helseforetak det regionale helseforetak bestemmer, skal inneholde en konkret beskrivelse av hvordan kommuner og helseforetak sammen skal planlegge og utvikle tjenester.

 

Forslaget fra HOD er en oppfølging av Meld. St. 7 (2019–2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 og regjeringens avtale med KS av 23. oktober 2019 om etablering av helsefellesskap. HODs formål er at lovendringen skal bidra til mer sammenhengende helse- og omsorgstjenester og bedre utnyttelse av ressursene i helse- og omsorgstjenesten gjennom bedre felles planlegging.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyre.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 21. oktober 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv