Høring om forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester

01. september 2020

Legeforeningens høringssvar - forslag om å innføre krav om at
kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal
planlegge og utvikle tjenester

Legeforeningen viser til forslag om å innføre krav om at kommuner og
helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester.
Saken har vært på høring i organisasjonen og er behandlet i foreningens
sentralstyre.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv