Høring om innsending av dokumentasjon for hurtig metodevurdering av medisinsk utstyr og diagnostiske intervensjoner

23. september 2020

Høring om utkast til retningslinje for hurtig metodevurdering av medisinsk utstyr og diagnostiske intervensjoner

Legeforeningen viser til Folkehelseinstituttets utkast til retningslinje for hurtig metodevurdering av medisinsk utstyr og diagnostiske intervensjoner, sendt på høring 15. september 2020, og med frist for å avgi høringsuttalelse 15. desember 2020.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas | Medisinsk fagavdeling