Høring om nedsettelse av inndrivingskostnader (inkassogebyrer og -salærer mv.)

14. april 2020

Høringsfrist 16.04.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Fra Justis- og beredskapsdepartementet (JBD) har Legeforeningen mottatt høring om nedsettelse av inndrivingskostnader (inkassogebyrer og -salærer mv.).

JBD opplyser at det vil ta tid før en ny inkassolov og en ny inkassoforskrift kan tre i kraft, og Departementet ser derfor behov for raskere å gjennomføre reduksjoner i gebyrene og salær ene etter den gjeldende inkassoforskriften. Når det gjelder reduksjoner i gebyrer og salærer etter inkassoforskriften, foreslår Departementet:

  • halvering av purregebyret
  • halvering av gebyret for inkassovarsel
  • halvering av gebyret for betalingsoppfordring ved egeninkasso
  • 50 % reduksjon i lett og tungt salær for krav t.o.m. 2500 kroner ved fremmedinkasso
  • 20 % reduksjon i lett og tungt salær for krav mellom 2500 og 50 000 kroner ved fremmedinkasso
  • 10 % reduksjon i lett og tungt salær for krav over 50 000 kroner ved fremmedinkasso tilsvarende reduksjoner som for lett salær i gebyrmessig erstatning ved inndriving av egne pengekrav ved advokat der skyldneren har oversittet betalingsfristen i en betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt

 

Denne høringen skal behandles administrativt grunnet svært kort høringsfrist fra Justis- og beredskapsdepartementet.

 

Les mer på siden til Justis- og beredskapsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 16. april 2020 kl. 14.00. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider, samt sendes direkte på e-post til saksbehandler Pål Alm-Kruse: pal.alm-kruse@legeforeningen.no.

 

Saksbehandler

Pål Alm-Kruse | Avdeling for jus og arbeidsliv