Høring om nedsettelse av inndrivingskostnader (inkassogebyrer og -salærer mv.)

14. april 2020

Høringsfrist 16.04.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Pål Alm-Kruse Avdeling for jus og arbeidsliv