Høring – Program for vaksinering mot covid-19

16. oktober 2020

Legeforeningens høringsuttalelse – program for vaksinering mot covid-19

Det vises til høringsbrev og -notat i ovennevnte sak, mottatt den 16. oktober 2020. Høringsfristen er 27. oktober 2020.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram for å gi kommunene ansvar for å tilby vaksinen som et frivillig tilbud til personer som bor eller oppholder seg i kommunen. Det foreslås også at helseforetakene skal sørge for å tilby vaksinen til inneliggende pasienter.
Vaksine mot covid-19 skal tilbys etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Legeforeningen støtter i all hovedsak forslaget og formålet med forslaget, men har innspill som gjelder prioritering, organisering, bivirkninger, vaksinering på sykehus, hvilke tiltak som er aktuelle for å oppnå en høy vaksinasjonsdekning og enkelte økonomiske aspekter.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Anders Sondrup | Avdeling for jus og arbeidsliv