Høring Rapport Statlig tildeling av grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern

15. juli 2020

Høringsfrist 20.08.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Karoline Ramdal | Avdeling for jus og arbeidsliv