Høring - Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2 OBS: Kort frist

16. april 2020

Høringsfrist 28.04.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Marthe Helene Sandli Samfunnspolitisk avdeling