Høring - utkast til anbefalinger om prioritering for intensivbehandling ved kapasitetsbrist – OBS! Svært kort frist

10. november 2020

Høringsfrist 13.11.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen Medisinsk fagavdeling