Høyring – framlegg til endringar i forvaltningslova m.m. – større høve til informasjonsdeling

17. september 2020

Høringsfrist 11.11.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anders Sondrup Avdeling for jus og arbeidsliv