Intern høring - Landsstyresak: Forslag til arbeidsprogram 2021-2023

15. desember 2020

Høringsfrist 31.01.2021

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Kristoffer G. Dalbak | Samfunnspolitisk avdeling