Intern høring - Landsstyresak: Forslag til arbeidsprogram 2021-2023

15. desember 2020

Høringsfrist 31.01.2021

Fristen er utløpt

På landsstyremøtet i Lillestrøm 1. juni – 3. juni skal nytt Arbeidsprogram for 2021-2023 vedtas. Sentralstyret drøftet et forslag til nytt arbeidsprogram i møte 4. desember, og vedtok å sende forslaget på intern høring i organisasjonen.

 

Arbeidsprogrammet kan nødvendigvis ikke utgjøre en fullstendig virksomhetsbeskrivelse, men fremhever overordnete områder foreningen skal arbeide med i neste toårsperiode. Det har vært et viktig mål at foreningsleddenes stemme er ivaretatt i arbeidsprogrammet, og Sentralstyret ber derfor organisasjonsleddene komme med tilbakemelding og innspill på de foreslåtte standpunktene i vedlagte utkast.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 31. januar 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Kristoffer G. Dalbak | Samfunnspolitisk avdeling