Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2020

09. mars 2020

Høringsfrist 13.04.2020

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2019.

Akademikerprisen er opprettet i et samarbeid mellom primærforeningene i hovedorganisasjonen, og skal i prinsippet gis som et samlet beløp til norske eller utenlandske enkeltpersoner for deres bidrag til akademisk frihet og for å støtte deres arbeid i kunnskapsformidling.

Prisen består av en pengesum på kr. 100.000. I tillegg mottar prisvinner et diplom og en skulptur av Nico Widerberg. Legeforeningen inviterer med dette alle foreningsledd til å komme med forslag til kandidater. Sentralstyret vil behandle forslagene og innstille en kandidat på sitt møte 29. april.

 

Akademikerne ønsker at prisen bidrar til å bygge opp identitet, publisitet og medieoppmerksomhet. Legeforeningen oppfordrer foreningsleddene til å fremme kandidater som jobber med spørsmål som er aktuelle for hele akademikergruppen, og med et tema som appellerer bredt.

 

Juryen vil vektlegge aktualitet blant kandidatene og deres arbeidsområder. Det er ønskelig med kandidater som inspirerer til å velge den akademiske veien. Dette i tråd med målet om å bygge opp Akademikernes identitet og skaffe oppmerksomhet. Juryen anmoder foreningene om å sende inn godt begrunnede nominasjoner, gjerne med tilhørende CV, da dette er juryens beslutningsgrunnlag.

Foreningene har ansvaret for å kvalitetssikre kandidatenes faglige prestasjoner. Forslaget som oversendes juryen skal være begrunnet i henhold til prisens formål. Det vil bli lagt vekt på faglig spredning i tildelingen.

 

Begrunnelsen bør være på ca. 1 A4-side, med kandidatens CV vedlagt.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer i vedlagte dokumenter fra Akademikerne, retningslinjer og høringsbrev.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 13. april 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Marthe Helene Sandli | Samfunnspolitisk avdeling