Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2020

09. mars 2020

Høringsfrist 13.04.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Marthe Helene Sandli Samfunnspolitisk avdeling