Invitasjon til å gi innspill - datadeling for digital hjemmeoppfølging

06. juli 2020

Høringsuttalelse

Høring –Invitasjon til å gi innspill - datadeling for digital hjemmeoppfølging – versjon 0.6

Direktoratet for e-helse ber om innspill til en uferdig rapport som skal belyse utredning av alternative tiltak for datadelingsinfrastruktur for digital hjemmeoppfølging (DHO).

Direktoratet opplyser at utredningen er avgrenset til datadeling mellom oppfølgingstjenesten for DHO og andre involverte aktører i behandlingen, innenfor og på tvers av forvaltningsnivå i helse- og omsorgssektoren.

Tidsperspektivet er kort- og mellomlang sikt (1-3 år).
Datadeling mellom utstyr hos innbygger og DHO-systemet omfattes ikke av denne utredningen.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Eirik N. Arnesen Medisinsk fagavdeling