Lovendringsforslag om LIS-representasjon i faglandsrådet

28. august 2020

Høringsfrist 20.09.2020

Fristen er utløpt

Forslag om lovfesting av 25 % LIS-representasjon i faglandsrådet

På landsstyremøtet våren 2020, i forbindelse med lovendringer knyttet til fagaksen, foreslo Ylf å lovfeste at LIS i faglandsrådet skal være minst 25% av delegatene. Landsstyret vedtok å oversende lovendringsforslaget til sentralstyret for å utrede hvordan prinsippene i forslaget kunne ivaretas.

Det ble vedtatt at saken skulle legges frem på nytt i første ordinære landsstyremøte. Det er nå utarbeidet et forslag til lovendring som innebærer en mekanisme som sørger for at LIS ved ethvert faglandsråd skal utgjøre 25 % av det samlede antall delegater.

 

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm | Avdeling for jus og arbeidsliv