Lovendringsforslag om LIS-representasjon i faglandsrådet

28. august 2020

Høringsfrist 20.09.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm | Avdeling for jus og arbeidsliv