Søknad fra Eldre legers forening om økt representasjon i landsstyret

11. februar 2020

Høringsfrist 13.03.2020

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Eldre legers forening har søkt om å få økt sin representasjon i landsstyremøtet.

Styret i Eldre legers forening (ELF) ønsker å få økt ELFs representasjon i landsstyret fra to til fem medlemmer.
Dette innebærer en lovendring i Legeforeningens lover § 3-1-1.
Forslaget sendes med dette på organisasjonsmessig høring med tanke på en eventuell landsstyrebehandling av lovendringsforslaget.

 

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv