Søknad fra Eldre legers forening om økt representasjon i landsstyret

11. februar 2020

Høringsfrist 13.03.2020

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv