Sondering på velferdsteknologiområdet

05. mars 2021

Høringsfrist 27.09.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Legeforeningen mottok fra Helsedirektoratet foreløpig rapport om sondering på velferdsteknologiområdet.
Da Helsedirektoratet opplyste at dette ikke var en ordinær, men nærmere en rask sondering med svært kort svarfrist ble høringen behandlet administrativt i Legeforeningen.
Under ligger Legeforeningens innspill til rapportutkastet.

Saksbehandler

Tor Carlsen Medisinsk fagavdeling