Sondering på velferdsteknologiområdet

05. mars 2021

Høringsuttalelse

Innspill til rapportutkast - Velferdsteknologi etter 2020 (2021-23)

Legeforeningen takker for anledning til å gi innspill til dokument om videreføring av velferdsteknologiprogrammet.

Grunnet kort svarfrist er saken behandlet administrativt i Legeforeningens sekretariat.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Tor Carlsen Medisinsk fagavdeling