Høring - Bruk av standarden Tilbakemelding om feil i mottatt melding

25. mars 2021

Høringsfrist 31.05.2021

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Direktoratet for e-helse mottatt høringen om bruk av standarden Tilbakemelding om feil i mottatt melding. Direktoratet opplyser at samordningsutvalg for meldingsutveksling (SamUT) har påpekt at det er behov for å tydeliggjøre bruk av standarden Tilbakemelding om feil i mottatt melding (HIS 1151:2006). Standarden brukes for å varsle avsenderen av en fagmelding om at det er feil knyttet til innholdet i fagmeldingen som gjør at mottaker ikke kan behandle den.

Direktoratet for e-helse ber om tilbakemeldinger på alle deler av teksten, men ber spesielt om tilbakemelding på følgende spørsmål:

  • Kodeverk 8117 Avvik ved mottak av elektronisk melding
  • Bør kodeverdien "Mangelfulle opplysninger" tas ut på grunn av at denne kan bidra til feil bruk av meldingen?

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Direktoratet for e-helse her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 31. mai 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Eirik N. Arnesen Medisinsk fagavdeling