Høring – Endring av status på tekniske spesifikasjoner til anbefalte standarder

24. mars 2021

Høringsfrist 31.05.2021

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Eirik N. Arnesen Medisinsk fagavdeling