Høring: forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter som har avtale med regionalt helseforetak

29. april 2021

Legeforeningens høringssvar - forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter som har avtale med regionalt helseforetak

Legeforeningen viser til ovennevnte forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Saken har vært på høring i organisasjonen og behandlet i foreningens sentralstyre.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv