Høring - Forslag til endringer i Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister

21. september 2021

Høringsfrist 01.11.2021

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Mari Garborg Hanto | Avdeling for jus og arbeidsliv