Høring: Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice)

04. mai 2021

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse: Høring: Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice)

Foreliggende høringsnotat reiser spørsmål av prinsipiell betydning for helsetjenesten så vel som for samfunnet mer generelt. Legeforeningen har, etter prosess i våre organisasjonsledd, utarbeidet denne uttalelsen, som er vedtatt av sentralstyret.

 

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Mari Garborg Hanto Avdeling for jus og arbeidsliv