Høring - Forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress - Regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling og tydeliggjøring av helsepersonellovens virkeområde mv.

28. januar 2021

Høring - Forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress - Regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling og tydeliggjøring av helsepersonellovens virkeområde mv.

Legeforeningen viser til forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress. Vår høringsuttalelse er utarbeidet på bakgrunn av innspill i vår interne høringsprosess, og den er behandlet av vårt sentralstyre.

Det er positivt at det sees på ulike virkemidler for å motvirke kroppspress, og å regulere det stadig voksende markedet for kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandlinger.  Vi støtter klart intensjonene og mener det er prisverdig at departementet har startet et arbeid med lovendringer. Vi har imidlertid flere innvendinger av både prinsipiell og regelverkteknisk art.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Stine K. Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv