Høring - Mal for personvernkonsekvensvurdering (DPIA) med veiledning til utfylling

26. oktober 2021

Høringsfrist 22.11.2021

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Mari Garborg Hanto Avdeling for jus og arbeidsliv