Høring - Mal for personvernkonsekvensvurdering (DPIA) med veiledning til utfylling

26. oktober 2021

Høring: Høring - Mal for personvernkonsekvensvurdering (DPIA) med veiledning til utfylling

Direktoratet for e-helse har sendt på høring utkast til en ny veileder: "Mal for personvernkonsekvensvurdering med veiledning til utfylling". Veilederen skal gi virksomheter i helseog omsorgssektoren en mal for veiledning til gjennomføring og dokumentasjon av personvernkonsekvensvurdering etter kravene i GDPR art. 35.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Mari Garborg Hanto | Avdeling for jus og arbeidsliv