Høring - Nasjonal faglig retningslinje for diagnostisering og behandling av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)

16. juli 2021

Høringsfrist 13.09.2021

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høringen Nasjonal faglig retningslinje for diagnostisering og behandling av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

Direktoratet skriver at nasjonal faglig retningslinje om diagnostisering og behandling av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er forankret i oppdraget direktoratet har fått fra Helse- og omsorgsdepartementet om å følge opp strategien om forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av de fire ikke-smittsomme folkesykdommer (non-communicable diseases, NCD); kreft, hjerte-karsykdommer, diabetes og kols. Overordnet mål i strategien er å redusere forekomsten av tidlig død. Den revidert retningslinjen vil erstatte den tidligere retningslinjen fra 2012.

 

Direktoratet forklarer at det i dag er en betydelig over- og feildiagnostisering av personer med kols. Tidligere og riktigere diagnostisering og ikke minst oppfølging av personer med kols inngår i arbeidet med å redusere tidlig død.

 

Innhold i høringsutkastet

Høringsutkastet til retningslinjen om diagnostisering og behandling av pasienter med kols er anordnet i syv kapitler:

 • Diagnose, utredning, og vurdering av alvorlighetsgrad ved kols
 • Oppfølging av kols i stabil fase
 • Behandling ved forverrelser av kols
 • Lungerehabilitering
 • Prinsipper ved fysisk aktivitet og trening ved kols
 • Pusteteknikker og mobilisering av sekret
 • Metode og prosess som adresserer bakgrunnen for retningslinjen og arbeidet som er gjort.

 

Faglig revidering av vesentlig karakter er:

 • diagnosekriteriene for kols (kapittel 1)
 • alvorlighetsgrad av sykdommen (kapittel 1)
 • regelmessig oppfølging med foreslått innhold i en årskontroll (kapittel 2)
 • behandling av stabil kols med ny behandlingsalgoritme (kapittel 3).

 

Anbefalinger som er spisset slik at vesentlige momenter kommer tydeligere frem er:

 • lungerehabilitering (kapittel 4)
 • prinsipper ved fysisk aktivitet og trening ved kols (kapittel 5)
 • pusteteknikker og mobilisering av sekret (kapittel 6).

 

Helsedirektoratet ønsker tilbakemelding på anbefalingenes faglige innhold, om:

 • anbefalingsteksten er lettfattelig og gjennomførbar?
 • «praktisk informasjon» er nyttig og tilstrekkelig?
 • «begrunnelsen» for anbefalingene er tilstrekkelige til å inngi tillitt til foreslåtte eller anbefalte tiltak?

 

Helsedirektoratet ønsker også tilbakemelding fra helsepersonell i klinisk praksis på brukervennligheten av retningslinjen i en hektisk hverdag.

 

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

 

Les mer på siden til Helsedirektoratet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 13. september 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Maria Tønne | Medisinsk fagavdeling