Høring - Nasjonal faglig retningslinje for diagnostisering og behandling av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)

16. juli 2021

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for diagnostisering og behandling av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)

Legeforeningen takker for muligheten til å komme med innspill til høringen “Nasjonal faglig retningslinje for diagnostisering og behandling av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)."

Høringen tar først for seg generelle betraktninger om retningslinjen,
deretter kommenteres kapitlene.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Maria Tønne | Medisinsk fagavdeling