Høring - Nasjonal faglig retningslinje for somatiske akuttmottak

26. september 2021

Høringsfrist 02.11.2021

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag | Medisinsk fagavdeling