Høring - Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne

07. april 2021

Høringsfrist 24.05.2021

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring om nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne.

Helsedirektoratet opplyser at nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne begrunnes i hovedsak i den juridiske reguleringen, men også i pasient- og pårørendekompetanse, klinisk erfaringskunnskap og forskningsbasert kunnskap.

Seks kunnskapsbaserte kjernestrategier, som er implementert i flere andre land, utgjør de overordnede prinsippene for et helhetlig og langsiktig arbeid med forebygging av bruk tvang i de psykisk helsetjenestene. Strategiene omhandler:

  1. Ledelse
  2. Aktiv bruk av data om bruk av tvang
  3. Utvikling av personalets kompetanse og faglighet
  4. Bruk av forebyggende verktøy
  5. Pasientens rolle
  6. Oppfølgingsmøter med gjennomgang av tvangsbruk

Helsedirektoratet ber om tilbakemelding på om rådene kan bli et nyttig hjelpemiddel i arbeidet med forebygging av tvangsinnleggelser, og forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne. 

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

Les mer på siden til Helsedirektoratet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 24. mai 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Miriam Sandvik Medisinsk fagavdeling