Høring - Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne

07. april 2021

Høring: Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne

Legeforeningen takker for muligheten til å komme med innspill til forslag til nasjonale råd om et svært viktig tema.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Miriam Sandvik | Medisinsk fagavdeling