Høring – NOU 2020:15 Det handler om Norge

28. januar 2021

Høringsfrist 22.02.2021

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring NOU 2020:15 Det handler om Norge. NOUen er en utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene.

Formålet med utvalget var blant annet å få mer kunnskap om hvordan utviklingen mot økt andel eldre og færre yrkesaktive vil påvirke de mindre sentrale områdene i landet, få identifisert konsekvenser og utfordringer, særlig med hensyn til å opprettholde bærekraftige samfunn, og få forslag til hvordan utfordringene kan bli møtt av myndigheter og private.

Kapittel 6 ser nærmere på aldring og økt behov for helse- og omsorgstjenester, se side 113-135. Kapittel 7 tar for seg boligmarkedet i distriktene og egnede boliger, deriblant boliger for at eldre skal kunne bo lenger hjemme samt egnede boliger for opplevd livskvalitet og folkehelse.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Kommunal og moderniseringsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 22. februar 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Kristoffer G. Dalbak | Samfunnspolitisk avdeling