Høring – NOU 2020:15 Det handler om Norge

28. januar 2021

Høringsfrist 22.02.2021

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Kristoffer G. Dalbak | Samfunnspolitisk avdeling