Høring - NOU 2020:17 Varslede drap? Partnerdrapsutvalgets utredning.

04. mars 2021

Høringsfrist 15.04.2021

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anders Sondrup | Avdeling for jus og arbeidsliv