Høring om endringer i pasientjournalloven mv. - nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere

09. juli 2021

Høringsfrist 03.09.2021

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Mari Garborg Hanto | Avdeling for jus og arbeidsliv