Høring om endringer i pasientjournalloven mv. - nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere

09. juli 2021

Høring: Høring om endringer i pasientjournalloven mv. - nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere

Foreliggende høringsnotat reiser spørsmål av prinsipiell betydning for helsetjenesten.Legeforeningen har, etter prosess i våre organisasjonsledd, utarbeidet denne uttalelsen, somoversendes innen den avtalte utsatte høringsfristen 29. oktober 2021

 

Les mer i vedlagt vedlegg

Saksbehandler

Mari Garborg Hanto | Avdeling for jus og arbeidsliv