Høring om Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata

03. mars 2021

Høringsfrist 20.04.2021

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Eirik N. Arnesen Medisinsk fagavdeling