Høring - Revidert nasjonal faglig retningslinje for behandling ved opioidavhengighet

09. juni 2021

Revidert nasjonal faglig retningslinje for behandling ved opioidavhengighet

Legeforeningen ved fagstyret takker for anledningen til å gi høringsinnspill på Helsedirektoratets reviderte nasjonal faglig retningslinje for behandling ved opioidavhengighet.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen | Medisinsk fagavdeling