Høring – utredning om organisering av luftambulansetjenesten

07. april 2021

Høring: Ekspertgruppens utredning om organisering av luftambulansetjenesten

Legeforeningen takker for invitasjon til å gi innspill til Helse- og omsorgsdepartementets høring av ekspertgruppens utredning om organisering av luftambulansetjenesten. Utredningen har vært på høring i Legeforeningens organisasjonsledd, og foreliggende høringssvar er vedtatt av Legeforeningens sentralstyre.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Gisle Bruknapp | Samfunnspolitisk avdeling