Landsstyresak - Valg av leder, nestleder, tre medlemmer og to varamedlemmer til Rådet for legeetikk for perioden 1.1.2022- 31.8.2025 - innhenting av forslag fra foreningsleddene.

22. januar 2021

Høringsfrist 01.03.2021

Fristen er utløpt

I henhold til § 3 i reglementet for Rådet for legeetikk skal landsstyret i år velge leder, nestleder, tre medlemmer og to varamedlemmer for perioden 1.1.2022-31.8.2025.

Sentralstyret vedtok i møte 19.1.2021 å iverksette prosess for innhenting av forslag for valg av medlemmer til Rådet. Det fremgår av reglementet at en valgkomite oppnevnt av sentralstyret skal fremlegge forslag til landsstyremøtet til sammensetning av Rådet.

Forslag til kandidater sendes til Legeforeningen innen 1.3.2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider. Vi ber om at vedkommende kandidat som foreslås er forespurt.

Rådet har i dag slik sammensetning: 

Medlemmer
Svein Aarseth (leder)
Siri Hagen Brelin (nestleder)
Morten Horn
Tilde Broch Østborg
Jan-Henrik Opsahl

Varamedlem
Elisabeth Swensen

Rådets reglement kan leses på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Anne Torill Nordli | Generalsekretærens stab