Landsstyresak - Valg av leder, nestleder, tre medlemmer og to varamedlemmer til Rådet for legeetikk for perioden 1.1.2022- 31.8.2025 - innhenting av forslag fra foreningsleddene.

22. januar 2021

Høringsfrist 01.03.2021

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Torill Nordli Generalsekretærens stab