Landsstyresak - Valg av representanter til SOP styret for perioden 1.1.2022 – 31.12.2025

12. januar 2021

Høringsfrist 01.03.2021

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Tone H. Holter Økonomi- og administrasjonsavdelingen