NHN - Innspillsrunde om endring av kodeverk - OBS! Kort frist

26. mai 2021

Høringsfrist 01.06.2021

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Norsk Helsenett mottatt høring om endring av kodeverk. Legeforeningen vil bemerke at det er noe utfordrende med den delen av endringer knyttet til "smittsom sykdom".

 

Følgende endringer i kodeverket foreslår:

  • Forslag til endring av kodeverk "Smittetype som kritisk informasjon" (OID=7519)
  • Forslag til endring av kodeverk "Reaksjonstyper" (OID=7497)

 

Følgende koder foreslås endret:

3. "Alvorlig arytmi" – endres til "3. Arytmi (hjerterytmeforstyrrelse)"
9. "Angioødem / alvorlig generalisert urticaria" endres til "9. Angioødem / generalisert urticaria"
10. "Alvorlig hudreaksjon og 11. "Mindre alvorlig hudreaksjon" slås sammen til en kode "10. Hudreaksjon INA"
18. "Annen alvorlig reaksjon" og 19 "Annen mindre alvorlig reaksjon" slås sammen til "18. Annen reaksjon"

 

Det er meldt inn ønsker om endring i kodeverket for å øke den kliniske nytten av registreringene i kjernejournal:

  1. Oppdeling av kode 3 (ESBL) slik at ESBL-karba kan spesifiseres.
  2. Økt spesifiseringsnivå på kodene 4 og 5.

 

Denne høringen skal behandles av administrativt grunnet kort frist.

 

Les mer i bakgrunnsdokumentene fra Norsk Helsenett. 

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 1. juni 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen | Medisinsk fagavdeling